Reklamacje i zwrotyW przypadku reklamacji lub zwrotu, towar należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem:
http://domofon.gsm.pl/karta.reklamacji.zwrotu.pdf
na adres naszego magazynu podany w tym formularzu.

 


Informacje dla Kupujących


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Rezygnacja z zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru w transakcji zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom. W przypadku sprzedaży towaru z fakturą VAT (przedsiębiorcom)
– prawo nie przewiduje takiej możliwości.

Rezygnacja z zakupu w ciągu 14 dni w przypadku zakupu na odległość ma zabezpieczyć interes konsumenta tak, jakby dokonywał tego zakupu osobiście w sklepie i mógł obejrzeć towar przed zakupem. Oględziny towaru w sklepie przed zakupem polegają na rozpakowaniu towaru, ale bez działań typu zrywanie zabezpieczeń transportowych, zrywanie folii ochronnych z ekranu, zrywanie opakowań ze składników towaru - czyli oględziny nie mogą w żaden sposób niszczyć jakichkolwiek elementów opakowania towaru tak aby inny nabywca tego towaru miał pewność, że towar nie był przez nikogo używany. Prosimy mieć te wymogi na względzie przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni. Towary nie spełniające tych warunków nie mogą zostać zwrócone za pełnym zwrotem wpłaconej kwoty gdyż są uszkodzone.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca ma określony ustawowo czas 14 dni na zwrot należności za towar.


Niezgodność towaru z umową.

Nabywca ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy towaru lub jego wymiany na nowy w przypadku niezgodności towaru z umową.

Sprzedawca ma prawo odmówić naprawy lub wymiany towaru na nowy, jeżeli naprawa albo wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów i może wówczas zwrócić koszt zakupu.

Możliwość domagania się obniżenia ceny lub skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy z powodu niezgodności towaru z umową ma charakter wyjątku i może nastąpić gdy:

- wymiana towaru na nowy jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów ze strony sprzedawcy

- naprawa towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów ze strony sprzedawcy

- sprzedawca nie zdoła towaru naprawić lub wymienić na nowy w odpowiednim czasie

- wymiana lub naprawa narażałaby Nabywcę na nadmierne niedogodności.

                Zwrot pełnej wartości towaru następuje po dostarczeniu Sprzedawcy towaru w stanie bez żadnych uszkodzeń spowodowanych przez Nabywcę. W przypadku zwrotu towaru niekompletnego lub uszkodzonego przez Nabywcę – Sprzedawca ma prawo do wezwania Nabywcy do ich naprawy lub potrącenia należności odpowiedniej do kosztów doprowadzenia towaru do stanu poprzedniego.

Sprzedawca zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ma obowiązek ustosunkować się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i poinformować Nabywcę o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku przekroczenia tego terminu automatycznie uznaje się, że reklamacja została uznana.

Art. 8 ust. 3 nie narzuca na Sprzedawcę określonego terminu zakończenia procesu zgłoszenia reklamacyjnego. Zgodnie z powyższym, konsument nie może wymuszać na sprzedawcy skrócenia terminu zakończenia procesu reklamacyjnego lub podania konkretnego jego rozwiązania przed zakończeniem tego procesu.

Sprzedawca może nie uznać żądania Nabywcy jeżeli niezgodność jest mało istotna (np. naruszone opakowanie, małe ryski czy zabrudzenia).

 

USTAWA o ochronie niektórych praw konsumentów

Art. 16.1
"Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów sprzedaży z licytacji."

Art. 33.
"Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów."

Art. 7.3
"To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym"
oznacza, że wypadku braków lub uszkodzeń odesłanego towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo do rekompensaty od Kupującego z tytułu kosztu przywrócenia towaru do stanu poprzedniego z dnia jego otrzymania przez Kupującego.
Potwierdzenie: Ogólne reguły odpowiedzialności  kontraktowej; Art. 471 kodeksu cywilnego

 

Wykładnia UOKiK

Prezes UOKiK uznał, iż w ramach pojęcia zwykłego zarządu mieści się prawo do używania rzeczy obejmujące prawo od rozpakowania rzeczy bądź też innego jej użycia które pozwoli na zbadanie funkcjonalności rzeczy.
Zwykły zarząd obejmuje wyłącznie czynności konieczne w toku normalnej eksploatacji rzeczy, czyli mówiąc wprost: używanie rzeczy.

Konsument przed odstąpieniem od umowy ma prawo używać rzecz w granicach zwykłego zarządu które obejmuje następujące czynności:

 • zerwanie folii z oryginalnego opakowania
 • rozpakowanie rzeczy z oryginalnego opakowania,
 • sprawdzenie jakości rzeczy poprzez oględziny i dotyk
 • stwierdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki rzeczy.

Jeżeli w następstwie używania rzeczy dojdzie do zmiany stanu lub uszkodzenia rzeczy, które to stanowi przekroczenie granicy zwykłego zarządu rzeczą,Kupującemu w dalszym ciągu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, ale wiąże się to z koniecznością zapłaty na rzecz sprzedającego stosownego odszkodowania.

Domofon wieloprzyciskowy z czytnikiem

GSM Door Intercom + RFID Reader

uniwersalny wielofunkcyjny bezprzewodowy komunikator wejściowy
z czytnikiem kart zbliżeniowych dla 9999 mieszkańcówUrządzenie zastąpi całą sieć domofonową w budynku !


Nie trzeba ponosić kosztu instalacji i kosztu zakupu wielu słuchawek odbiorczych.
Niższy koszt budowy sieci domofonowej.
Niższy koszt utrzymania sieci domofonowej.
Znaczna oszczędność dla developerów !

 

Koszt abonamentu typu no limit do wszystkich sieci w wysokości 89 zł jest o wiele mniejszy niż koszt utrzymania (konserwacji) tradycyjnego systemu kablowego.
Urządzenie idealne dla biurowców, apartamentowców, hoteli, itp. budynków z dużą ilością mieszkańców.
Do swojej pracy urządzenie wykorzystuje połączenie sieci komórkowej GSM - nie trzeba więc podłączać żadnej linii telefonicznej lub innych linii komunikacyjnych, wystarczy włożyć kartę SIM i podłączyć zasilanie.

 

Innowacyjność urządzenia


Globalny zasięg

Zasięg nie ograniczony do standardowej słuchawki naściennej. Gdziekolwiek na świecie jesteś możesz odebrać rozmowę z gościem Twojego domu lub firmy. Nawet gdy jesteś na wakacjach możesz nie tylko wiedzieć kto czeka przed Twoimi drzwiami, ale również możesz udzielić mu dostępu.


Wygoda

Nie musisz podchodzić do słuchawki naściennej co często wiąże się z przechodzeniem do innego pomieszczenia a nawet i na inne piętro. Telefon komórkowy masz przecież zawsze przy sobie lub w zasięgu ręki.


Bezpieczeństwo

Obce osoby nigdy nie wiedzą czy jesteś w domu czy też nie ma w nim nikogo - bo Ty zawsze odpowiadasz na dzwonek do drzwi.


Łatwa instalacja - zwłaszcza istotne w istniejących już budynkach

Nie trzeba prowadzić instalacji okablowania w budynku co czasem jest bardzo problematyczne, instalować słuchawek wewnątrz domu (znacząco zmniejsza to koszt budowy instalacji).


Łatwa i bogata w opcje konfiguracja

Administrator może ustawiać wszystkie parametry urządzenia.
Zmiana numeru telefonu lokatora odbywa się poprzez wysłanie jednego SMSa na numer karty SIM urządzenia.

Całkowity koszt obsługi to abonament miesięczny dla karty SIM wielkości kilkudziesięciu zł który będzie z pewnością niższy niż miesięczne utrzymanie techniczne tradycyjnej przewodowej sieci domofonowej budynku.


 

Funkcje urządzenia

Urządzenie posiada podobną funkcjonalność jak najbardziej rozbudowany ze sprzedawanych przez nas domofon dwuprzyciskowy.
Zobacz nasze pozostałe urządzenia


Czas rozmowy odwiedzającego z mieszkańcem może być limitowany do ustawionego czasu w celu ograniczenia bezsensownych kosztów. Po przekroczeniu czasu połączenie jest zrywane.

Każdy abonent może posiadać 3 numery kolejno przez domofon wybierane.
Zmiana numeru abonenta odbywa się bardzo łatwo - poprzez wysłanie prostej wiadomości SMS na numer karty SIM domofonu:
numer.mieszkania#hasło.administratora#numer.kolejny#numer.telefonu


Montaż podtynkowy
Zasilanie: AC lub DC 12V
Rozmiar panelu:  325x123x13 mm
Rozmiar wnęki montażowej:  295x110x30 mm
Waga: 1.5 kg


CENA PROMOCYJNA !

To jest oferta promocyjna w cenie hurtowej - związana z wprowadzaniem oferty na rynek.
Po okresie promocyjnym oferowana cena będzie dostępna tylko dla hurtowników i instalatorów - zapraszamy do współpracy.


Inne nasze urządzenia


Zobacz porównanie cech domofonów:

http://domofon.gsm.pl/zestawienie.mini.png

Domofon 8-przyciskowy S L

GSM Door Intercom
metalowy bezprzewodowy komunikator wejściowy dla 8 abonentów

 
Wyprodukowano w Unii Europejskiej

 

• Wersja z 8 przyciskami. W ramach przycisku można zaprogramować do 5 numerów telefonicznych, które po naciśnięciu przycisku są kolejno wybierane
• Zdalne sterowanie dwoma niezależnymi przekaźnikami różnymi metodami (aktywacja przez telefon, kodem z klawiatury telefonu podczas rozmowy, przez SMS) o różnorodnych zastosowaniach (zamki, bramy, oświetlenie, urządzenia elektryczne)
• Alarmowe powiadomienia SMS
• Zapisywanie wszystkich zdarzeń systemowych (zwolnień zamka, połączeń, SMSów, itp.)


Innowacyjność urządzenia

Globalny zasięg
Zasięg nie ograniczony do standardowej słuchawki naściennej. Gdziekolwiek na świecie jesteś możesz odebrać rozmowę z gościem Twojego domu lub firmy. Nawet gdy jesteś na wakacjach możesz nie tylko wiedzieć kto czeka przed Twoimi drzwiami, ale również możesz udzielić mu dostępu.

Wygoda
Nie musisz podchodzić do słuchawki naściennej co często wiąże się z przechodzeniem do innego pomieszczenia a nawet i na inne piętro. Telefon komórkowy masz przecież zawsze przy sobie lub w zasięgu ręki.

Bezpieczeństwo
Obce osoby nigdy nie wiedzą czy jesteś w domu czy też nie ma w nim nikogo - bo Ty zawsze odpowiadasz na dzwonek do drzwi.

Łatwa instalacja
Nie trzeba prowadzić instalacji okablowania do domu co czasem jest bardzo problematyczne, instalować słuchawek wewnątrz domu (zmniejsza to również koszt budowy instalacji).

Łatwa i bogata w opcje konfiguracja
Użytkownik może ustawiać wszystkie parametry urządzenia które zapisywane są jako kontakty na karcie SIM w formacie:
nazwa - konfigurowany parametr,
numer - wartość parametru,
więc można je modyfikować następującymi metodami:
SMS - Wysłanie wiadomości SMS z komendami konfiguracyjnymi których spis znajduje się w instrukcji.
PC - Podłączenie do komputera kablem USB i konfiguracja poprzez dedykowany program w systemie Windows.
Telefon komórkowy - edycja zawartości listy kontaktów karty SIM w dowolnym telefonie komórkowym.

Funkcje urządzenia


1.GSM Door Intercom
Głośnomówiący telefon GSM z zaprogramowanymi numerami telefonów dla jednego lub dwóch przycisków z etykietami.

Gość może rozmawiać z Tobą za pośrednictwem interkomu naciskając przycisk z Twoim nazwiskiem/imieniem na urządzeniu. Urządzenie automatycznie zadzwoni Twój telefon komórkowy i jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie gościa niezależnie gdzie się znajdujesz.
Możesz zdalnie otworzyć dwa niezależne zamki np. furtki i bramy wjazdowej - który zechcesz lub oba.

Połączenia wychodzące:
Po naciśnięcie przycisku wybierany jest pierwszy numer z zapisanej listy numerów. Kiedy
pierwszy numer jest zajęty lub niedostępny lub nie odpowiada przez skonfigurowany wcześniej czas - automatycznie wybrany zostaje następny numer. Gdy wzywany numer odbierze - połączenie zostanie ustanowione, a następne numery nie są wybieranie.

Połączenie przychodzące:
Połączenia przychodzące mogą być odbierane od wszystkich numerów lub tylko od numerów zapisanych na karcie SIM.
Urządzenie może również nie odbierać połączeń przychodzących i wykonywać zaprogramowane działania gdy tylko je wykryje - bez odbierania, np. otworzyć furtkę i przy otwarciu odtworzyć zaprogramowany dźwięk.
Przychodzące wiadomości SMS mogą konfigurować urządzenie i sterować nim - np. włączyć/wyłączyć jakieś urządzenie na określony czas.


2. Access Control System (GSM Key)
Kontrola dostępu dla 250 użytkowników

Przy użyciu funkcji dostępu przez GSM, jesteś w stanie otworzyć furtkę/drzwi/bramę przez telefon komórkowy z każdego zakątka świata. Urządzenie jest w stanie obsłużyć do 100 numerów autoryzowanych użytkowników. Gdy jeden z nich wywołuje urządzenie, system rozpozna jego numer telefonu i automatycznie otworzy mu bramę/furtkę. Tylko autoryzowane numery mogą otworzyć bramę lub drzwi a wszelkie nieznane osoby dzwoniące będą ignorowane.
Eliminuje to konieczność stosowania kosztownych kluczy dostępu lub pilotów zdalnego otwierania, po prostu telefon komórkowy użytkownika jest jego kluczem - bez żadnych dodatkowych kosztów, bo telefon w dzisiejszych czasach każdy posiada.
Przekaźniki urządzenia mogą być obciążane prądem do 2A a standardowy zamek do furtki wymaga prądu o natężeniu ok 0,5A zatem nie są wymagane żadne dodatkowe styczniki do sterowania zamkami - ich instalacja jest prosta i podlega na wpięciu zamka przez przekaźnik bezpośrednio do zasilania.


3. Remote Control System
Zdalne sterowanie (załączanie/wyłączanie) dowolnych urządzeń elektrycznych.

Urządzenia posiada wbudowane dwa zdalnie sterowane przekaźniki z których każdy może być sterowany w różne sposoby:
1. Przez zatelefonowanie na kartę SIM urządzenia w którym jest zapisana lista autoryzowanych numerów telefonów.
Gdy następuje połączenie z autoryzowanego numeru - powoduje to wysterowanie wybranego przekaźnika na zaprogramowany czas
(lista numerów autoryzowanych może być w każdej chwili zmieniona przez wysłanie SMSa na kartę SIM z numeru telefonu zapisanego na karcie jako upoważniony).
2. Wpisanie kodu na klawiaturze telefonu podczas komunikacji głosowej (podczas połączenia przychodzącego jak i wychodzącego). Dla każdego przekaźnika można zaprogramować inny kod.

Urządzenie działa w każdej Polskiej sieci GSM. Obecnie wszyscy operatorzy oferują już karty prepaid które po zasileniu niewielką kwotą mają ważność 1 roku połączeń wychodzących, np.:

Virgin Mobile - 19 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
Play - 29 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
Plus na Kartę
- 29 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
Orange - 29 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
T-MobileHOT - 30 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta bezterminowo
HEYAH - 30 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta  1 rok

Na życzenie możemy przed wysyłką zakupić wskazaną kartę i dokonać na niej konfiguracji urządzenia wg życzenia Kupującego podając wcześniej dostępne opcje konfiguracyjne.

Gwarancja: 2 lata

Informacje techniczne:

Description

Value

Power Supply

12 - 24V AC/DC

Current consumption - peak

2A

Current consumption - transmitting mode

250mA

Current consumption - idle mode

40mA

Quad band GSM module

850/900/1800/1900 MHz

PCB dimensions

106 × 89 mm

Unit dimensions

160 × 135 × 45 mm

Call buttons

Up to 8

External Antenna SMA

1

Weight

810 gr

Alarm inputs

2

Alarm outputs (relay)

2

12V DC Power Supply input

Yes

12-24V AC/DC Power Supply input

Yes

 

 

Zawartość opakowania:
1. Domofon GSM
2. Antena GSM wbudowana
4. Instrukcja obsługi i konfiguracji
5. Gwarancja
6. Płyta CD z programem do konfiguracji i sterownikami
  
Zapewniamy pomoc techniczną w instalacji i konfiguracji przez email, GG, Skype i telefon.


CENA PROMOCYJNA !

To jest oferta promocyjna w cenie hurtowej - związana z wprowadzaniem oferty na rynek.
Po okresie promocyjnym oferowana cena będzie dostępna tylko dla hurtowników i instalatorów - zapraszamy do współpracy.

Inne nasze urządzenia


Zobacz porównanie cech domofonów:

http://domofon.gsm.pl/zestawienie.mini.png

GSM Intercom Kit


200 User GSM Access Controller w/ Inbuilt Event Log & GSM intercom

Main Features:

 • 1 dedicated free call access output (200 Users)
 • Fully programmable output
 • 2 alarm input to trigger alert or directly switch output (Press to Exit)            
 • Event log bySMS or USB pen drive
 • Unauthorised access attempt alert by SMS with offending number
 • PC & SMS programming Unique text prompt to view current settings
 • Small easy mount box
 • Multi-function LED Signal display inc GSM signal strength
 • Text alerts for fault conditions
 • Integrated GSM antenna with optional 3m external GSM antenna

The new GSM gate opener is a simple device that can be fitted to any electric gate, barrier or automatic garage door system at the time of installation or can be added on at a later date. The unit works by calling the unit by your mobile phone, as soon as you connect to the unit it will automatically hang up and open what ever it is connected to. As the unit never answers it wont cost you a penny to phone.

The GSM gate / barrier opener is very secure as it will only open the gates / barriers to those numbers programmed into it. Never wait in for workmen or deliveries, phone the gate / garage and open up from anywhere in the world there is no distance on how far the system works.

GSW
(pełny ekran)


Instrukcja obsługi

 

Domofon 4-przyciskowy S L

GSM Door Intercom

metalowy bezprzewodowy komunikator wejściowy dla 4 abonentówWyprodukowano w Unii Europejskiej


• Wersja z 4 przyciskami. W ramach przycisku można zaprogramować do 5 numerów telefonicznych, które po naciśnięciu przycisku są kolejno wybierane
• Zdalne sterowanie dwoma niezależnymi przekaźnikami różnymi metodami (aktywacja przez telefon, kodem z klawiatury telefonu podczas rozmowy, przez SMS) o różnorodnych zastosowaniach (zamki, bramy, oświetlenie, urządzenia elektryczne)
• Alarmowe powiadomienia SMS
• Zapisywanie wszystkich zdarzeń systemowych (zwolnień zamka, połączeń, SMSów, itp.)


Innowacyjność urządzenia

Globalny zasięg
Zasięg nie ograniczony do standardowej słuchawki naściennej. Gdziekolwiek na świecie jesteś możesz odebrać rozmowę z gościem Twojego domu lub firmy. Nawet gdy jesteś na wakacjach możesz nie tylko wiedzieć kto czeka przed Twoimi drzwiami, ale również możesz udzielić mu dostępu.

Wygoda
Nie musisz podchodzić do słuchawki naściennej co często wiąże się z przechodzeniem do innego pomieszczenia a nawet i na inne piętro. Telefon komórkowy masz przecież zawsze przy sobie lub w zasięgu ręki.

Bezpieczeństwo
Obce osoby nigdy nie wiedzą czy jesteś w domu czy też nie ma w nim nikogo - bo Ty zawsze odpowiadasz na dzwonek do drzwi.

Łatwa instalacja
Nie trzeba prowadzić instalacji okablowania do domu co czasem jest bardzo problematyczne, instalować słuchawek wewnątrz domu (zmniejsza to również koszt budowy instalacji).

Łatwa i bogata w opcje konfiguracja
Użytkownik może ustawiać wszystkie parametry urządzenia które zapisywane są jako kontakty na karcie SIM w formacie:
nazwa - konfigurowany parametr,
numer - wartość parametru,
więc można je modyfikować następującymi metodami:
SMS - Wysłanie wiadomości SMS z komendami konfiguracyjnymi których spis znajduje się w instrukcji.
PC - Podłączenie do komputera kablem USB i konfiguracja poprzez dedykowany program w systemie Windows.
Telefon komórkowy - edycja zawartości listy kontaktów karty SIM w dowolnym telefonie komórkowym.


Funkcje urządzenia


1.GSM Door Intercom
Głośnomówiący telefon GSM z zaprogramowanymi numerami telefonów dla jednego lub dwóch przycisków z etykietami.

Gość może rozmawiać z Tobą za pośrednictwem interkomu naciskając przycisk z Twoim nazwiskiem/imieniem na urządzeniu. Urządzenie automatycznie zadzwoni Twój telefon komórkowy i jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie gościa niezależnie gdzie się znajdujesz.
Możesz zdalnie otworzyć dwa niezależne zamki np. furtki i bramy wjazdowej - który zechcesz lub oba.

Połączenia wychodzące:
Po naciśnięcie przycisku wybierany jest pierwszy numer z zapisanej listy numerów. Kiedy
pierwszy numer jest zajęty lub niedostępny lub nie odpowiada przez skonfigurowany wcześniej czas - automatycznie wybrany zostaje następny numer. Gdy wzywany numer odbierze - połączenie zostanie ustanowione, a następne numery nie są wybieranie.

Połączenie przychodzące:
Połączenia przychodzące mogą być odbierane od wszystkich numerów lub tylko od numerów zapisanych na karcie SIM.
Urządzenie może również nie odbierać połączeń przychodzących i wykonywać zaprogramowane działania gdy tylko je wykryje - bez odbierania, np. otworzyć furtkę i przy otwarciu odtworzyć zaprogramowany dźwięk.
Przychodzące wiadomości SMS mogą konfigurować urządzenie i sterować nim - np. włączyć/wyłączyć jakieś urządzenie na określony czas.


2. Access Control System (GSM Key)
Kontrola dostępu dla 250 użytkowników

Przy użyciu funkcji dostępu przez GSM, jesteś w stanie otworzyć furtkę/drzwi/bramę przez telefon komórkowy z każdego zakątka świata. Urządzenie jest w stanie obsłużyć do 100 numerów autoryzowanych użytkowników. Gdy jeden z nich wywołuje urządzenie, system rozpozna jego numer telefonu i automatycznie otworzy mu bramę/furtkę. Tylko autoryzowane numery mogą otworzyć bramę lub drzwi a wszelkie nieznane osoby dzwoniące będą ignorowane.
Eliminuje to konieczność stosowania kosztownych kluczy dostępu lub pilotów zdalnego otwierania, po prostu telefon komórkowy użytkownika jest jego kluczem - bez żadnych dodatkowych kosztów, bo telefon w dzisiejszych czasach każdy posiada.
Przekaźniki urządzenia mogą być obciążane prądem do 2A a standardowy zamek do furtki wymaga prądu o natężeniu ok 0,5A zatem nie są wymagane żadne dodatkowe styczniki do sterowania zamkami - ich instalacja jest prosta i podlega na wpięciu zamka przez przekaźnik bezpośrednio do zasilania.


3. Remote Control System
Zdalne sterowanie (załączanie/wyłączanie) dowolnych urządzeń elektrycznych.

Urządzenia posiada wbudowane dwa zdalnie sterowane przekaźniki z których każdy może być sterowany w różne sposoby:
1. Przez zatelefonowanie na kartę SIM urządzenia w którym jest zapisana lista autoryzowanych numerów telefonów.
Gdy następuje połączenie z autoryzowanego numeru - powoduje to wysterowanie wybranego przekaźnika na zaprogramowany czas
(lista numerów autoryzowanych może być w każdej chwili zmieniona przez wysłanie SMSa na kartę SIM z numeru telefonu zapisanego na karcie jako upoważniony).
2. Wpisanie kodu na klawiaturze telefonu podczas komunikacji głosowej (podczas połączenia przychodzącego jak i wychodzącego). Dla każdego przekaźnika można zaprogramować inny kod.

Urządzenie działa w każdej Polskiej sieci GSM. Obecnie wszyscy operatorzy oferują już karty prepaid które po zasileniu niewielką kwotą mają ważność 1 roku połączeń wychodzących, np.:

Virgin Mobile - 19 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
Play - 29 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
Plus na Kartę
- 29 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
Orange - 29 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta 1 rok
T-MobileHOT - 30 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta bezterminowo
HEYAH - 30 gr/min do wszystkich sieci, naliczanie sekundowe, ważność konta  1 rok

Na życzenie możemy przed wysyłką zakupić wskazaną kartę i dokonać na niej konfiguracji urządzenia wg życzenia Kupującego podając wcześniej dostępne opcje konfiguracyjne.

Gwarancja: 2 lata

Informacje techniczne:

Description

Value

Power Supply

12 - 24V AC/DC

Current consumption - peak

2A

Current consumption - transmitting mode

250mA

Current consumption - idle mode

40mA

Quad band GSM module

850/900/1800/1900 MHz

PCB dimensions

106 × 89 mm

Unit dimensions

160 × 135 × 45 mm

Call buttons

Up to 8

External Antenna SMA

1

Weight

810 gr

Alarm inputs

2

Alarm outputs (relay)

2

12V DC Power Supply input

Yes

12-24V AC/DC Power Supply input

Yes

 

 

Zawartość opakowania:
1. Domofon GSM
2. Antena GSM wbudowana
4. Instrukcja obsługi i konfiguracji
5. Gwarancja
6. Płyta CD z programem do konfiguracji i sterownikami
  
Zapewniamy pomoc techniczną w instalacji i konfiguracji przez email, GG, Skype i telefon.


CENA PROMOCYJNA !

To jest oferta promocyjna w cenie hurtowej - związana z wprowadzaniem oferty na rynek.
Po okresie promocyjnym oferowana cena będzie dostępna tylko dla hurtowników i instalatorów - zapraszamy do współpracy.

Inne nasze urządzenia


Zobacz porównanie cech domofonów:

http://domofon.gsm.pl/zestawienie.mini.png